Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling: het complete ebook

Leiderschapsontwikkeling

klik afbeelding om te vergroten

Leiderschapsontwikkeling
€ 35,00

Leiderschapsontwikkeling

Jan Stevens

Dit totale ebook van ca. 170 pagina’s is geschreven door Jan Stevens. Alle 11 modulen zijn verzameld in 1 ebook.

Visie en strategie

 • Wat is visie, strategie en doelstelling
 • Wat is de visie en strategie van uw organisatie en/of team?
 • Wat is de doelstelling van uw organisatie en/of team?
 • Hoe vertaalt u de visie naar strategie en doelstellingen?
 • SWOT-analyse
 • Van een goed IDEE naar concrete taken: hoe pak je dat aan?
 • De organisatie meenemen in uw plannen: hoe doe je dat?
 • De presentatie van uw plannen

Motiveren en enthousiasmeren

 • Inzicht in motivatoren bij uw teamleden: wat beweegt ze?
 • Motivatie van teamleden laten aansluiten bij organisatiebehoeften
 • De match tussen organisatiebehoeften en individuele behoeften van teamleden
 • De mismatch tussen organisatiebehoeften en individuele behoeften van teamleden
 • Uitleggen en beïnvloeden: welke stijl past het beste bij u?

Plannen en organiseren

 • Plannen op organisatieniveau en/of afdelingsniveau
 • Vertaling van plannen naar doelstellingen
 • Vertaling van doelstellingen naar taken
 • Concretisering van doelstellingen
 • Bewaken van doelstellingen
 • Voortgangscontrole: hoe doe je dat?
 • Teamdoelen versus individuele doelen

Delegeren en ontwikkelen van medewerkers

 • Wat is delegeren?
 • Hoe schat je in wat medewerkers wel of niet kunnen?
 • Bevorderen van taak- en functievolwassenheid binnen uw team
 • Loslaten: kunt u dat ook? Hoe bevorderen we dat?
 • Ontvangen van terugkoppelingen
 • Benoemen van ontwikkelpunten bij medewerkers
 • Voeren van POP-gesprekken en functioneringsgesprekken
 • Beoordelen en beoordelingsgesprekken
 • Vastleggen van de gewenste ontwikkeling van medewerkers

Teamontwikkeling en samenwerken

 • Teamontwikkeling: wat is dat en hoe doe je dat?
 • Het maken van een teamanalyse
 • De juiste man op de juiste plek
 • Taakgericht en mensgericht leidinggeven
 • Samen werken? Of: samenwerken?
 • Bevorderen van open communicatie binnen uw team
 • Bevorderen van feedbackvaardigheden binnen uw team
 • Focus op de sterke punten van het team
 • Weerstanden herkennen binnen het team

Resultaatgerichtheid

 • Timemanagement voor uzelf
 • Invoeren van teamtimemanagement
 • Inzicht in de aanwezige cultuur: hoe vermijdt u de valkuilen?

Veranderingsgerichtheid: leidinggeven aan verandering

 • Waar staat uw organisatie of uw team op dit moment?
 • Leidinggeven aan veranderingen
 • In kaart brengen van de gewenste ontwikkeling
 • Hoe bereidt u uw team voor op de verwachte veranderingen?
 • Omgaan met weerstand tegen verandering
 • Veranderen is leuk!

Reflectie en zelfkennis

 • Inzicht in uw eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen
 • Inzicht in het gedrag van anderen en de invloed daarvan op uzelf
 • Uw stijl van beïnvloeding
 • Uw stijl van communicatie
 • Omgaan met kritiek en feedback

Probleemoplossen en omgaan met conflicten

 • Inzicht in conflicten en spanningen
 • Een probleem of vraagstelling analyseren
 • Conflicthantering: uw stijl in kaart
 • Uw team erbij betrekken
 • Slecht-nieuwsgesprekken

Communicatie

 • De verschillende rollen en communicatie    
 • Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de vervulling van zijn behoeften           
 • Oordeel niet maar neem waar
 • Destructieve communicatiespiralen
 • Constructieve communicatie 
 • Het communicatieproces       
 • Afspreken      
 • Aanspreken, uitspreken en bespreken:         
 • Goede vragen stellen is moeilijker dan antwoorden geven 
 • De interne communicatie moet beter
 • Wat moet een medewerker weten?  
 • Waarover moeten we met elkaar communiceren?
 • Twee voorwaarden voor de interne communicatie  

Functioneren en beoordelen

 • Het nut van een functieprofiel
 • Organisatiebehoeften en de behoeften van de medewerker
 • Uiteenlopende behoeften (spanning tussen behoeften en belangen)
 • Functioneren en beoordelen: voortdurend proces
 • De gesprekkencyclus: het sollicitatie- of selectiegesprek, het aanstellingsgesprek, het functioneringsgesprek, het beoordelingsgesprek, het disciplinaire gesprek, het aanzeggesprek

Auteur

Het ebook is geschreven door Jan Stevens.

Verwante informatie

Leiderschapsontwikkeling