Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Autonomie en persoonlijk leiderschap

Aanbieding: normale prijs € 199,-

Autonomie en persoonlijk leiderschap

klik afbeelding om te vergroten

Autonomie en persoonlijk leiderschap
Autonomie en persoonlijk leiderschap

 

€ 149,00


Online training autonomie en persoonlijk leiderschap

Doe je mee aan de onlinetraining autonomie en persoonlijk leiderschap? Wil je persoonlijk groeien en je doorontwikkelen tot een sterkere persoonlijkheid? De training bestaat uit 8 modules:

 • Module 1: Intro: met werkboek!
 • Module 2: Wat is autonomie? Wat is persoonlijk leiderschap?
 • Module 3: Behoeften: wat zijn jouw behoeften?
 • Module 4: gevoelens
 • Module 5: keuzes
 • Module 6: vertrouwen
 • Module 7: zelfrespect, zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfverzekerd, zelfbeeld en zelfaanvaarding, zelfbewust, zelfreflectie
 • Module 8: connectie met de ander

De training bestaat uit 13 video's.

Module 1: Intro van de trainer/coach Jan Stevens

Bij de intro kun je kennismaken met Jan Stevens. En je kunt alvast het werkboek downloaden met opdrachten die je na elke module kunt maken.

Inclusief werkboek met opdrachten

Werkboek

Bij de training kun je een werkboek downloaden (PDF), bestaande uit 22 opdrachten die diepgaand inzicht bieden in persoonlijke ontwikkeling.
Bij module 2, gewijd aan autonomie word je uitgedaagd om je ZELF te definiëren en jouw verlangens voor de training te begrijpen. De 10 ijkpunten van autonomie in opdracht 4 stellen jou in staat belemmeringen te identificeren en prioriteren.
Module 3 concentreert zich op behoeften, met concrete voorbeelden en een verhelderende link naar de website. Opdrachten 5 en 6 moedigen zelfreflectie aan en bieden praktische stappen om belemmeringen weg te nemen. Modules 4, 5, en 6, die respectievelijk gevoelens, keuzes, en vertrouwen behandelen, bieden diepgaande reflecties op communicatie, zelfbeeld en besluitvorming.
Opdrachten 16 tot 18 bevorderen zelfontdekking en waardering van kwaliteiten. Module 8, gericht op communicatie en autonomie, benadrukt het bewustzijn van projectie en verantwoordelijkheid. De afrondende opdrachten, met name opdracht 20 en 21, stimuleren inzicht, zelfreflectie en actieplanning. Het werkboek vormt zo een integraal onderdeel van een de reis naar autonomie en persoonlijk leiderschap.

Module 2: Autonomie

Module 2 bestaat uit 3 video’s. De eerste gaat over: wat is autonomie? Autonomie en persoonlijk leiderschap heeft veel verwantschap. Het heeft alles te maken met leidinggeven aan jezelf. Maar ook met zelfregie nemen in je leven. Autonomie heeft niks te maken met de gedachte dat je je hele leven zelf in de hand hebt. Het gaat erom dat je je invloed aanwendt, daar waar je invloed hebt. En dat je juist leert loslaten waar je geen invloed hebt.

Kunnen, willen en zijn

De eerste video bij module 2 gaat over: kunnen, willen en zijn. We gaan even terug naar persoonlijke ontwikkeling. We spreken hier in feite over drie dingen: dat wat je kunt, dat wat je wilt en wie je bent. Kunnen, willen en zijn. Vaak leren we iets anders. In deze video gaan we hier dieper op in.

Ik en de ander

De tweede video legt uit waarom autonomie gaat over ik en de ander.

Autonomie als basis: de menukaart van de Steven

De derde video legt uit wat de autonomiecirkel is en hoe je als persoon kunt groeien op tal vlakken wanneer je autonomie en persoonlijk leiderschap ontwikkeld.

Module 3: Behoeften - Wat is een behoefte?

De video bij de derde module gaat over jouw behoeften. Ken je jouw behoeften al? Dan bedoel ik enerzijds jouw basale behoeften maar ook jouw behoeften aan waardering, aandacht, gehoord en gezien worden, zingeving, betekenis, zekerheid, structuur. In deze module gaan we aan de gang met: leren luisteren naar jouw behoeften, overtuigingen van jezelf die daarbij stimuleren of belemmeren. Maar ook hoe je verdwaald kunt raken en hoe je vervreemden kunt van je eigen behoeften doordat je als maar luistert naar de behoeften van anderen. Module 3 gaat over: Behoeften: wat zijn dat?

 • Wat zijn jouw behoeften?
 • Behoeften en drijfveren: wat is het verschil?
 • Leren luisteren naar jouw behoeften?
 • Teveel oog hebben voor de behoeften van anderen
 • Behoeften als basis voor: wat je wilt

Video over Grenzen

In module 3 tref je een video over grenzen en dan met name de relatie tussen behoeften, gevoelens en grenzen.

Module 4: Gevoelens - Taal van het hart

De vierde module gaat over gevoelens. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gevoelens is een belangrijk ding in meerdere opzichten. Het voorkomt dat je anderen beschuldigt hoe jij je voelt. Het geeft inzicht in positieve en negatieve gevoelens. Maar ook in de relatie tussen jouw gevoelens en jouw verwachtingen en tussen jouw gevoelens en behoeften. Hoe gevoelens ook een richtingaanwijzer kunnen zijn in jouw leven.

 • Gevoelens: positief en negatief
 • Voorbeelden en uitwerkingen van gevoelens
 • Gevoelens en emoties
 • Gevoelens en behoeften
 • Gevoelens en verwachtingen
 • Gevoelens en grenzen
 • Gevoelens en beleving: de motor voor bevlogenheid!

We staan stil bij de kracht van gevoelens in communicatie en we werken gevoelens uit aan de hand van de 4 B's: Boos, Bang, Bedroefd en blij.
We staan ook stil bij de vraag hoe je jezelf kan verliezen door voorbij te gaan aan eigen gevoelens en behoeften. En hoe gevoelens een rol spelen bij zelfherstel.

Module 5: Keuzes maken op basis van jouw behoeften

De vijfde module gaat over keuzes. Maak je keuzes op basis van jouw behoeften? Of maak je keuzes op basis van de behoeften van de ander? Laat je de ander bepalen welke keuzes moet maken? Hoe leer je nu keuzes maken op basis van jouw behoeften? En speelt jouw gevoel en intuïtie daar ook een rol bij? Of is het handig om ook jouw verstand te gebruiken? Les 5 gaat over:

 • Keuzes en behoeften
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en voor de consequenties daarvan
 • Als keuzes van de ander jou raken
 • Als keuzes van jou de ander raken
 • Het leven als keuzemoeras: keuzestress
 • Willen, kunnen en keuzes
 • De keuze van geen keuzes maken

Module 6: Vertrouwen als bakermat voor communicatie

Vertrouwen is de basis voor communicatie. Heb je er geen vertrouwen in? Dan zendt je dat ook uit! En de ander ontvangt dat ook. Het gaat in deze module over: vertrouwen hebben in jezelf (zelfvertrouwen) maar ook in de ander. Het gaat over vertrouwen hebben in de toekomst. De donkere keerzijde van vertrouwen is er ook. Dat is wantrouwen, achterdocht en gereserveerdheid. Hoe kom je uit dat moeras als je daarin zit? Deze module gaat ook over vertrouwen menen te ontwikkelen door controle te maken. Soms doen mensen dat: ze krijgen vertrouwen als alles verloopt zoals ze het zelf hadden bedacht. Maar vertrouwen ontwikkelen gaat juist over situaties waarin het anders loopt dan hij had gedacht. Les 6 gaat over vertrouwen:

 • Vertrouwen en jouw zijn
 • Vertrouwen, jouw kwaliteiten en overtuigingen
 • Vertrouwen in jezelf ontwikkelen
 • Geen vertrouwen ontvangen van de ander
 • De ander ziet jou niet staan
 • De ander twijfelt aan jouw kunnen en mogelijkheden
 • Twijfel als instrument bij het ontwikkelen van vertrouwen

Module 7: Zelfreflectie

De zevende module gaat over jouw ZELF. Maar dan in de routing van: jouw zelfbehoefte vervullen, jouw eigen verwachtingen vormgeven, luisteren naar jouw eigen gevoelens. Wat is zelfreflectie? Het is de lamp die op jouw zelf schijnt? Maar hoe kijk je naar jezelf? Hoe waardeer je jezelf? Wat is het beeld van jouw ZELF?

Het gaat over jezelf

De eerste video gaat over "zelf": zelfrespect, zelfbeeld, zelfwaardering, zelfvertrouwen, maar ook zelfafwijzing, zelfveroordeling en zelfkritiek.
Het gaat hier over "jezelf", waarin we het beeld weer gebruiken van willen, kunnen en zijn. Dit vertelt namelijk iets over jezelf. Maar we komen nu ook bij het totaalplaatje, waarbij we het ook hebben over je behoeften. In deze video leggen we het uit.

Hoofd, hart en handen

De tweede video gaat over zelfkennis, zelfrespect, zelfwaardering en zelfbewustzijn vraagt eigenlijk nog om een andere invalshoek. Dit gaat nu over hoofd, hart en handen. Als je die plaatst in "dit wil", "dit kan ik" en "dit ben ik", dan zie je verbintenis. In deze video leg ik die verbintenis uit.

Video 3: Kwaliteiten en autonomie

De derde video (bij module 7) gaat over kwaliteiten en autonomie. We hebben al gesproken over hoofd, hart en handen, en over 'dit kan ik, dit wil ik en dit ben ik'. In deze video verdiepen we ons in het stukje "dit ben ik en dit zijn mijn kwaliteiten", aan de hand van het model van Daniel Ofman.

Module 8: Connectie en communicatie met de ander

Les 8 gaat over jou en de ander. Over communicatie, feedback geven, kritiek geven. Ik laat jou de transactionele analyse zien die ik koppel aan autonomie en persoonlijk leiderschap!

 • Communicatie vanuit de ouderrol
 • Communicatie vanuit de volwassenrol
 • Communicatie vanuit de kindrol

Tot slot

Praktische informatie

Inclusief werkboek

Werkboek autonomie en persoonlijk leiderschap

 

 

 

Inclusief e-book

Persoonlijke ontwikkeling ebook


Webinars terugkijken?

Via de webshop kun je webinars terugkijken. Bekijk de volgende webinars:

 • Authentiek communiceren: hoe doe je dat?
 • Hoogbegaafdheid op de werkvloer
 • Zorg dat je loopbaan geen doodlopende weg wordt
 • Assertiever worden: hoe doe je dat?
 • Leerdoelen: hoe formuleer je die?
 • Kwaliteiten en persoonskenmerken
 • Is jouw kind hoogbegaafd?
 • Teamontwikkeling: van tobteam naar topteam
 • Verbetertraject bij disfunctioneren
 • Timemanagement
 • Delegeren en loslaten (voor leidinggevenden)
 • HSP en persoonlijk leiderschap
 • Functioneren en beoordelen (voor leidinggevenden)
 • Jezelf profileren: hoe doe je dat?
 • Omgaan met stress en verandering
 • 20xZ: zelfvertrouwen, je zelfverzekerd voelen, zelfaanvaarding

Bekijk alle webinars

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Nieuwste e-book

Zelfdoding - ebook

Onlangs sprak ik met een moeder. Ze zei: ‘Mijn enige kind heeft een einde aan zijn leven gemaakt’. Mevrouw was diep en diep verdrietig. Ze zei: ‘Ik vind het zo moeilijk om te begrijpen’. Mijn antwoord was: ‘Ik begrijp jouw kind wel een beetje’. Ik vertelde iets over mijn leven en ook over die oceaan van onbegrip waar de horizon van hoop verloren is. En ik vertelde over de uitzichtloosheid, de zonloosheid en de zinloosheid die je kunt ervaren wanneer de echo’s van gebroken dromen door je hoofd knallen, waar alles grillig is en kil. Terwijl ik vertelde, brak haar ziel. Ze huilde en we pakten elkaars hand vast. Ze zei: ‘Jan, wil je er toch over schrijven? Help mensen zoals ik om woorden te vinden voor dit vreselijke wat is gebeurd. Het helpt mij als ik twee procent kan begrijpen van wat hij doormaakte’. Op dat moment heb ik besloten om een e-book te schrijven over zelfmoord. Voor iedereen die met suïcide in aanraking komt. Voor wie de nachten duister, zwaar en lang zijn. Voor wie de last van het leven zwaar op zich voelt drukken.

Meer informatie over dit e-book?

 

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.