Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl

Willen is minder moeten

Jezelf ont-moeten is meer willen en minder moeten

Willen is minder moeten

klik afbeelding om te vergroten

Willen is minder moeten
€ 17,95

Willen is minder moeten   (E-book in pdf)

Verbinding tussen KUNNEN, WILLEN en ZIJN is nodig om als mens in balans te komen. Maar voor WILLEN is vaak weinig aandacht. Ik vind dat we zijn verleerd om te willen, of sterker: we hebben nooit echt geleerd om te willen. We gebruiken ons WILLEN negatief om ergens vanaf te komen. Ook willen we teveel, of te weinig. We willen de verkeerde dingen of we weten niet wat we willen. Op die manier hebben we geen helder zicht op onze diepste behoeften en verlangens, en dat heeft gevolgen voor de keuzes die we maken in ons leven en in onze loopbaan.

Dit boek gaat specifiek over WILLEN. Ik belicht vele kanten van willen en laat je zien hoe je WIL-vreemd kunt worden, zodat je vooral nog ziet wat je allemaal moet. Ik moedig je aan om jezelf te ont-moeten en ik neem je mee langs een aantal belangrijke wilsbronnen zoals jouw behoeften, je talenten, je idealen en jouw persoonlijke missie. Met dit boek wil ik je een handreiking geven voor het ontwikkelen van je WILsbekwaamheid, zodat je uiteindelijk je WILskracht de ruimte kunt geven en je keuzes laat voortkomen vanuit je hart en je ziel.

Dit ebook telt 67 pagina's.

Willen is minder moeten  

Voorwoord    

Hoofdstuk 1  - Niet geleerd om te willen   

 • Negatieve beeldvorming over willen       
 • Meegaan of in opstand komen       
 • Vormen van WILS-onbekwaamheid       
 • Je wilt iets niet meer       
 • Het verkeerde willen       
 • Teveel willen       
 • Te weinig willen: snel genoegen nemen met       
 • Je weet niet wat je wilt       
 • Altijd twijfelen       
 • Diepere gevolgen       
 • Het WIL-gen ontwikkelen is van belang       

Hoofdstuk 2 – Moeten en verplichtingen 

 • Waarom is moeten niet leuk?       
 • Opgelegde druk: moeten of mogen?       
 • De functie van moeten!       
 • Moet-willig: van willen naar moeten!    
 • Ont-moeten: combinatie van willen en moeten    
 • Mogen speelt ook een rol!    

Hoofdstuk 3 – De wilsbronnen ontdekken 

 • Een behoefte: wat is dat?      
 • Verlangens       
 • Roeping en persoonlijke missie       
 • Idealen en ID-eaal       
 • Talenten       
 • Onjuiste wilsbronnen       
 • Verlangens en idealen doen de wilskracht ontvlammen       
 • Wat motiveert jou?       
 • Hoe ziet jouw wilsbron eruit?       

Hoofdstuk  4 – Energie en brandstof voor WILSKRACHT        

 • Met hart en ziel        
 • Gepassioneerd    
 • Bezieling    
 • Wat is discipline?      
 • Geloof en hoop       
 • Liefde        

Hoofdstuk 5 – We zijn wil-vreemd geworden        

 • Weinig IDEALEN: jullie hebben alles!        
 • Teveel bezitten vervreemdt van de werkelijke behoefte        
 • Doofgetoeterd        
 • Uiterlijke bronnen helpen ons niet om te willen        
 • Geld en bezit        
 • Verwerven inspireert meer dan bezitten        
 • Status, aanzien en prestige (onverzadigbaar SAP)        
 • Ego-inconsistentie         
 • Materialisme: het meer is nooit vol!         
 • Behoeften vervul je en ze verzadigen!         

Hoofdstuk 6 – Willen is keuzes maken      

 • Intrinsieke bronnen      
 • Behoeften veranderen       
 • Extrinsieke bronnen       
 • Kiezen vanuit jezelf       
 • Verkeerde keuzes        
 • Verkeerde uitgangen        
 • Keuzes maken is tijd en prioritijd         
 • Nee zeggen, door ja te zeggen         
 • Kom je moeilijk tot keuzes?         

Hoofdstuk 7 – Waar een wil is, ontstaat een weg         

 • Verbinding         
 • Wat je wilt, dat kun je ook         
 • Wat je wilt, dat past!         
 • Wilskracht is overtuigingskracht         

Hoofdstuk 8 – Plan en doel: het landingsgestel van dromen         

 • Concretisering: handen en voeten geven         
 • Stel een doel en steven erop af!         
 • Focus ontwikkelen          

Hoofdstuk 9 – Welwillend en je toch belemmerd voelen       

 • Durven willen!       
 • Je hoofd boven het maaiveld: schaamte       
 • Je plek innemen      
 • Compromis sluiten op wie je bent gaat niet!      
 • Talent benutten of opdrogen: het is een keuze      
 • Je laten leiden in plaats van jezelf leiden!       

Hoofdstuk 10 – Samen willen binnen organisaties          

 • Gezamenlijkheid is diversiteit          
 • Samenzijn: elkaars talent benutten          
 • Gezamenlijke wilsbronnen aanspreken          
 • Veel leidinggevenden weten niets van willen          
 • Commitment          
 • Instemmen met begint met uitspreken over          
 • Bezieling in organisaties en teams          
 • De keerzijde is indirecte weerstand          

Hoofdstuk 11 – Wils-ontwikkeling          

 • Leiding geven aan jezelf          
 • Stap 1 : Jouw idealen (jouw droom)          
 • Stap 2: Missie en roeping (waarom je hier bent)          
 • Stap 3 : Jouw behoeften (wat je nodig hebt)          
 • Stap 4: Jouw talenten (instrument voor verwezenlijking)          
 • Tot slot – deel jouw verhaal met anderen          

Auteur

Het ebook is geschreven door Jan Stevens.

Verwante informatie